Briljant startar ett partnerskap med Pagero

Är du van att sända flera olika företags leverantörsbetalningsfiler och löneutbetalningsfiler via Briljants inbyggda sändningsprogram BankgiroLink och nu måste gå över till att skapa och sända filformatet ISO 20022 pain.001?

I och med P27 och det nya sändningsformatet ISO 20022 pain.001 samt att Bankgirot succesivt avskaffas så kommer man inte längre kunna använda Briljants inbyggda sändningsprogram BankgiroLink för att sända just filformatet ISO 20022 pain.001(det fungerar än så länge fortfarande för filformaten LB och KI).

Man kan i stället gå över till att sända filerna via bankens internettjänst enligt bankernas instruktioner. Det upplevs dock som besvärligt för vissa, exempelvis för en redovisningsbyrå som hanterar många företags filer, men även för en del enskilda företag.

Briljant har därför startat ett partnerskap med företaget Pagero.

”Pagero har byggt en integration mot de nordiska bankerna, vilket innebär att du kan skicka, signera och ta emot alla dina betalfiler i en enda tjänst. På så sätt slipper du logga in på respektive bank eller bygga en egen koppling mot banken. Alla betalfiler konverteras och återkonverteras automatiskt till och från ISO 20022 innan de skickas till bank eller återrapporteras till ditt affärssystem. Med en koppling till Pageros nätverk är du redo för den nya infrastrukturen: Support för ISO20022 Automatisk filvalidering Anslutning till alla banker”

Pagero erbjuder våra Briljantanvändare i dagsläget tjänsten ”E-banking” och tjänsten ”E-banking Connectivity”.

De två tjänsterna skiljer sig åt såtillvida att man med hjälp av Pageros ”E-banking” manuellt i Pagero online laddar upp de filer man har skapat i Briljant medan man med hjälp av Pageros ”E-banking Connectivity” har en automatisk koppling till Pagero online som sköter uppladdningen av de filer du skapat i Briljant automatiskt.

I Briljant ställer man in vilken filtyp som Briljant ska skapa för varje enskilt företag samt anger i vilken mapp man vill spara ned filerna för företagen. Man hoppar sedan över att använda menyn Tele i Briljant (för att slå ihop filerna till en samlingsfil) utan startar i stället direkt Pagero och sänder filerna den vägen.

Om du har behovet så kan du på det här sättet spara ned LB/KI-filer för vissa företag och ISO20022/Pain 001 för vissa företag, i samma mapp, och sedan gå vidare till Pagero.

Här kan du läsa om hur du ställer in vilken filtyp du ska skapa i Briljants leverantörsfakturahantering och här kan du läsa om hur du ställer in vilken filtyp du ska skapa i Briljants lönebetalningshantering.

Här finner du kontaktvägar och information kring hur du införskaffar och kommer i gång med Pagero och tjänsten E-banking och/eller E-banking Connectivity. Pagero tar hand om installation, utbildning och support kring deras programvara och tjänster.