Redovisningsbyrån: ”Ett pålitligt ekonomisystem underlättar årsredovisningen”

Den örebrobaserade redovisningsbyrån Impec är verksam inom många olika branscher och områden och har som ambition att växa sig större. Tack vare Briljant Ekonomisystem kan Impec skapa bokslutsbilagor, bokslutstransaktioner, avstämningsunderlag och sköta årsredovisningen på ett smidigt och tryggt sätt.

Impec
För åtta år sedan startade redovisningsbyrå Impec, belägen i Örebro. Byrån består idag av fyra anställda och har en ambition att fortsätta växa sig större. Med klienter inom vitt skilda branscher, både från Örebrotrakterna och andra delar i Sverige, erbjuder Impec tjänster inom bland annat löpande bokföring, årsredovisningar, deklarationer till mer avancerad företagsrådgivning. Till skillnad från många andra redovisningsbyråer lägger Impec även mycket fokus på att finnas till och erbjuda stöd för att avlasta klienternas företagsledning. Impec har använt Briljant Ekonomisystem sedan sex år tillbaka.

Vikten av ett ekonomisystem som underlättar det vardagliga arbetet
För Impec är det extra viktigt med ett pålitligt ekonomisystem för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Fördelen med Briljant Ekonomisystem ligger i hur det vardagliga arbetet i programmet går till – att kunna göra individuella anpassningar i systemet, sökbarheten som gör det lättnavigerat samt möjligheten att kunna jobba i flera delar samtidigt.

– På Impec arbetar vi med flera olika system idag och Briljant står sig väldigt bra i jämförelse med andra. Att till exempel kunna lita på och känna sig trygg med systemet gör att arbetsprocessen effektiviseras och att man sparar tid. Det jag även vill höja lite extra är periodiseringsfunktionen i bokföringsdelen som är otroligt smidig och lätt att stämma av, säger Nicole Gustavsson, Redovisningsekonom på Impec.

Bokslutsrutinen i Briljant Ekonomisystem
En funktion som Impec använder sig flitigt av är Briljants bokslutsrutin där bokslutsbilagor, bokslutstransaktioner, avstämningsunderlag och inte minst årsredovisningen skapas. Det uppskattas att ha möjligheten att sköta hela bokföringen i samma system, och eftersom Impecs kunder kommer från spridda delar i landet så är möjligheten till digital inlämning av årsredovisningen något som underlättar mycket i arbetsprocessen. Tack vare ekonomisystemets navigeringsmöjligheter så är det dessutom ett minimum av arbetsinsats när det kommer till komplettering av årsredovisningshandlingar.

Framtiden
I framtiden vill Impec fortsätta satsa på tillväxt när det gäller både kunder och anställda. Sett till tjänsterna som byrån erbjuder idag har de även som målsättning att utöka möjligheterna för att kunna erbjuda sina kunder hjälp vid försäljning och förvärv av bolag. Redovisningsbyrån är dessutom i en digitaliseringsfas, och tillsammans med Briljant ser de i framtiden stora möjligheter att ta in fler kunder till ett mer förmånligt pris. En resa som Briljant ser mycket fram emot att vara med på.