Regeringens beslut om slopat karensavdrag och ansvar för sjuklönekostnader

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensavdraget. Arbetsgivaren gör karensavdrag som vanligt i löneberedningen. Arbetstagaren ansöker om ersättningen via Försäkringskassans e-tjänst på Mina sidor.

Regeringen har beslutat att arbetsgivare ska få ersättning av staten för sjuklönekostnader. Arbetsgivaren rapporterar in sina sjuklönekostnader som vanligt i samband med arbetsgivardeklarationen. Ersättningen till arbetsgivaren sker sedan i form av kreditering på skattekontot.

I dessa turbulenta tider så är det viktig att man som företagare själv tar ansvar för att på olika myndigheters webbsidor leta fram rätt information. Här några förslag på myndighetssidor:

Försäkringskassan

Regeringen

Arbetsmiljöverket