Resan fram till målet – lön på kontot

Ibland känns resan fram till att lönen sitter på medarbetarnas bankkonton lång, besvärlig och komplicerad. Men det behöver inte vara så. I vår bransch pratas det mycket om digitalisering och automatisering. Här kommer ett exempel på det:

  • Starta upp Briljants tidkort i mobilen och se till att alla medarbetare registrerar sin närvaro, frånvaro, flextid, över-/undertid dagligen och lämnar in tidkorten innan det är dags för löneberedningen.
  • Ta hjälp av Briljant för att skapa en tidartskoppling i löneprogrammet så att tidarterna i tidkortet översätts till lönearter i löneprogrammet och automatiskt fylls i löneberedningen.
  • Starta Briljants integrering med Finditys utläggsapp och se till att medarbetarna fotar sina utläggskvitton (och/eller kort-transaktioner) samt registrerar sina resor (milersättning) i appen.
  • Ta hjälp av Findity att sätta upp integrationen så att utläggen automatiskt är kopplande till lönearter i Briljants löneprogram.
  • Lägg in bruttolöner, bilförmånsvärden, förmånsvärde, sjukvårdsförsäkring och liknande i löner/Registervård/Fast lönerader.

När det är dags för löpande löneberedningar så trycker du på ”Import av tidkort”, ”Import av Findity”, ”Import av fasta lönerader” och sedan finns allt i löneberedningen som du kan avsluta med registeruppdatering och sända till banken.