Så håller du koll på företagets likviditet

Briljant har många bra funktioner för att hålla koll på likviditeten i företaget. Nog så viktigt i dessa tider. Här beskriver vi några funktioner som kan vara till bra hjälp.

 

Likviditetsflöde
Inne i ”Bearbetning / Analys / Kundreskontra och Leverantörsreskontra / Lista obetalda kund- och leverantörsfakturor” så finns en knapp (F8) som har bilden av mynt. Den knappen står för det vi kallar för ”Likviditetsflöde”.  Flödet kring pengar in och ut kan visas under olika tidsperioder. Allt från per dag till per månad samt även i kombination med per kund.

Om man förutom alla kund- och leverantörsfakturor även registrerar sin arbetsgivardeklaration och momsdeklaration som leverantörsfakturor (betalning till SKV) så får man en väldigt bra bild av vilka pengar som löpande måste finnas på bankkontot för att kunna upprätthålla företagets betalningsansvar.

Denna likviditetsflödesanalys ingår i alla Briljantanvändares programlicens.

Likviditetsplanering
Utöver likviditetsflödesanalysen finns även en hel funktion för likviditetsplanering. Likviditetsplaneringen innehåller en långsiktig planeringsfunktion ”Likviditetsbudget” och en kortsiktig funktion ”Betalningsprognos”.

Likviditetsbudget
Likviditetsbudgeten kan i stort sett skapas automatiskt utifrån en i programmet registrerad resultatbudget.

Förutsättning för likviditetsbudget är det finns en resultatbudget och att man gör inställningar i så kallade likviditetskoder för att styra förutsättningarna för företagets olika typer av betalningar. En likviditetskod kan till exempel vara in- och utbetalningar av kund- och leverantörsfakturor, där man bland annat behöver tala om för programmet hur förskjutningen mellan resultatbudgetens intäkter och företagets genomsnittliga betalvillkor ska hanteras. Ett annat exempel kan vara likviditetskoden för betalningen av momsdeklarationen, där inställningar görs för hur programmet ska hantera fasta betaldatum med mera.

Förslag på likviditetskoder:
3o kontantförsäljning
31 kundinbetalningar
40 leverantörsutbetalningar
50 moms
70 löner
72 källskatt
75 sociala avgifter
80 räntenetto
90 investeringar
92 lån/amortering
99 övriga in-/utbetalningar

Likviditetsbudgeten kan kompletteras manuellt. Budgeten omfattar 12 månader från angiven startperiod. För startperioden visas även verkligt utfall.

Betalningsprognos
Betalningsprognosen ger en mer detaljerad bild av förväntade in- och utbetalningar för de närmaste 30 dagarna. Prognosen skapas utifrån likviditetsbudgeten och likviditetskoderna men också utifrån kund- och leverantörsreskontrorna. Datavärdet i prognosen kan även justeras manuellt.

Kontakt
Om du vill veta mer, få prisuppgift eller boka tid för start av funktionen ”Likviditetsplanering” så kontaktar du er lokala kundansvariga här.