Bankernas nya infrastruktur gällande betalningar (P27)

Sveriges och Nordens större banker jobbar som bekant på en framtida gemensam betalningsinfrastruktur. Projektet heter P27. Briljant bevakar naturligtvis noga marknaden genom en nära kontakt med både bankerna samt Svenska bankföreningen.

Vi uppdaterar löpande Briljant med de nya förutsättningar som blir tillgängliga för oss allteftersom bankerna blir färdiga med sin utveckling.

För närvarande finns det stöd för leverantörsbetalningar och lönebetalningar i formatet ”ISO 20022/pain.001” i Briljant för bankerna SEB, Nordea, Handelsbanken och Danske Bank. Stöd för utrikesbetalningarna finns sedan tidigare för alla bankerna.

När din bank uppmanar dig att byta filtyp eller ändra sätt att sända dina betalfiler på så läser du om hur du praktiskt gör detta i Briljants leverantörsbetalningsfiler här och i Briljants lönebetalningsfiler här.

Är du nyfiken kan du även läsa mer här: