Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Många branscher där unga jobbar har drabbats hårt av pandemin och regeringen har föreslagit en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga (19–23 år).

Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna sänks till 19,73 procent för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år.

Enligt det ursprungliga förslaget skulle sänkningen gälla från den 1 april 2021 – 31 mars 2023. Senare meddelande Regeringen att man ville tidigarelägga sänkningen och tillämpa reglerna retroaktivt på ersättningar som betalas ut från januari i år.

Förslaget har nu landat i ett beslut och Briljant har därför tagit fram och släppt en ny programversion (1.0.0.11439 eller senare). Versionen är installerad på Briljant ASP nu och den finns även tillgänglig för egen uppdatering på installationer utanför Briljant ASP.

Enligt Skatteverket ska arbetsgivare som har anställda i den nämnda åldersgruppen och som redan tidigare lämnat in AGI-fil för perioden, ompröva denna genom att lämna in en ny fil för att få del av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

Håll utkik på Skatteverkets hemsida för uppdaterad information om när och hur man kan lämna in en AGI-fil skapad i Briljant innehållande de nya nedsättningarna.