Tillfällig förstärkning av sänkta arbetsgivaravgifter för unga


Sedan tidigare har riksdagen fattat beslut som innebär att för gruppen unga mellan 19 – 23 år är arbetsgivaravgifterna lägre. Normalt uppgår avgifterna till 31,42 procent men under perioden januari 2021 till mars 2023 har dessa sänkts till 19,73 procent. Briljant Ekonomisystem har sedan årsskiftet varit anpassat till detta.

Tillfällig förstärkt sänkning
I en proposition föreslås nu en tillfällig förstärkning i form av en ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Förslaget innebär att för ersättning som utges under perioderna juni, juli och augusti 2021 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas. Detta upp till en månadslön på 25 000 kronor. På ersättningar över 25 000 kronor ska avgifter betalas som vanligt med 31,42 procent.

Ikraftträdande av den tillfälligt förstärkta sänkningen
Lagändringen föreslås träda i kraft den 19 juni 2021 och tillämpas på ersättning som utges under perioden 1 juni–31 augusti 2021.

Information från Skatteverket
För att slippa begära omprövning när reglerna väl har trätt i kraft bör arbetsgivare som har anställda i den aktuella åldersgruppen vänta med att lämna arbetsgivardeklaration för juni månad till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för juni månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 21-07-12.

Om du redan har lämnat in deklarationen för juni så kan du begära omprövning efter att reglerna har trätt i kraft för att få del av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

Information från Briljant
Versionen som innehåller den förstärkta sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga kommer finnas att ladda ned via Installation/programuppdatering/Uppdatera 21-06-14. För er som nyttjar Briljants molntjänst ”Briljant ASP” så kommer versionen finnas installerad där 21-07-05. Om ni inte har unga anställda som omfattas av detta så kan ni lämna in AGI som vanligt utan programuppdatering.

Håll utkik på Skatteverkets hemsida för uppdaterad information om när och hur man kan lämna in en AGI-fil skapad i Briljant innehållande de nya nedsättningarna.