Tillfällig förstärkning av sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga
Sedan tidigare har riksdagen fattat beslut som innebär att för unga mellan 19 – 23 år är arbetsgivaravgifterna lägre. Under januari 2021 till mars 2023 har dessa sänkts till 19,73 procent på ersättningar upp till 25 000 kronor. På ersättningar över 25 000 kronor betalas avgifter som vanligt med 31,42 procent. Briljant är anpassat till detta.

Tillfällig förstärkt sänkning
Under perioden juni, juli och augusti 2021 har det funnits en tillfällig förstärkning i form av en ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga mellan 19-23 år. Den förstärkta nedsättningen innebar att för ersättning som utgetts under perioden så skulle endast 10,21 procent betalas. Detta på ersättningar upp till 25 000 kronor. På ersättningar över 25 000 kronor skulle avgifter betalas som vanligt med 31,42 procent. Briljant har varit och är fortfarande anpassat till detta under just den angivna perioden.

Återgång till normalt sänkta arbetsgivaravgifter för unga
Den tillfälliga förstärkningen av de redan nedsatta arbetsgivaravgifterna för unga gäller inte längre från och med löneutbetalningar med september-datum. Briljant är automatiskt anpassat till detta och därmed gäller på nytt 19,73 procent på ersättningar upp till 25 000 kronor och på ersättningar över 25 000 kronor gäller 31,42 procent.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.