Tjänsteställe kommer behöva registreras i lönerna

Från och med den 1 januari 2023 kommer Briljant uppdateras med uppgift om tjänsteställe i individuppgiften.

Riksdagen har beslutat att du som arbetsgivare ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress och arbetsplatsens ort i individuppgift eller kontrolluppgift om den anställda bara haft ett tjänsteställe under redovisningsperioden. Från och med 1 januari 2023 kommer Briljant vara anpassat för detta med nya fält i fönstret för arbetsgivardeklaration på individnivå.

För mer information vänligen besök hjälpen. Du finner även mer information på Skatteverkets hemsida.