Vad händer med P27?

På grund av ändrade förutsättningar så har Projektet P27, startat av Sverige och Nordens sex största banker, dragit tillbaka sin ansökan om clearing licens från Finansinspektionen. Briljant bevakar utvecklingen som sker för att kunna anpassa systemet efter de beslut som fattas.

Vad är P27?
P27 är ett bankgemensamt initiativ som grundades för att skapa en ny Nordisk betalinfrastruktur. Initiativet bygger på ett samarbete mellan de sex största bankerna i Norden som utvecklades för att skapa en modern och stabil betalplattform för innovativa betallösningar. Den nya infrastrukturen planerades ersätta dagens Bankgirosystem samt Dataclearingen.

Varför är P27 nedlagt?
Ändrade förutsättningar gör att projektet P27 har dragit tillbaka sin ansökan om clearing licens från Finansinspektionen. Två av skälen grundar sig i att de danska bankerna har bestämt sig för att gå vidare med andra lösningar, och att P27 inte lyckades få till ett avtal med betallösningen Swish.

Vad innebär förändringen för Briljants kunder?
Om du som kund redan har flyttat över dina betalningar till formatet ISO20022 och filtypen Pain001, så rekommenderar vi er att ligga kvar där. Med bibehållen clearing-central i form av bankgirot, innebär det att du kan fortsätta hantera fakturor via Bankgirot.

Vi rekommenderar även våra kunder att ha fortsatt kontakt med sin bank för vidare uppdatering och rådgivning.

Kommer det ske några förändringar i Briljant Ekonomisystem?
På kort sikt innebär nuvarande händelser inte några förändringar för Briljant Ekonomisystem. Vi fortsätter givetvis att följa upp och bevaka utvecklingen för att kunna anpassa systemet efter de beslut som fattas.

Är du nyfiken på att läsa mer? Ta del av pressmeddelandet om förändringen här.