Visste du att Briljant har Koncernkonsolidering?

Briljant förenklar er koncernrapportering. Skapa konsoliderade rapporter med elimineringar och hantera koncernens alla företag i ett och samma system. Innebörden av konsolidering är att ni kan sammanfoga finansiella rapporter från flera bolag till en och samma koncernrapport.

I Briljant finns en funktion för koncernredovisning. Nedan listar vi information som är bra för er att ha med er i arbetet:

  • De bolag ni önskar ska ingå läggs in i ett särskilt koncernföretag, där sammanställs de totalt samtidigt som bolagen kan särredovisas som olika avdelningar. Elimineringar behöver också ligga i ett eget bolag.
  • Man kan föra över kontosaldon och/eller alla transaktioner. Elimineringar kan bokföras och koncernrapporter skrivs ut.
  • Bolagen som läggs in kan ha olika startdatum för räkenskapsåret men måste ha samma slutdatum.
  • Koncernföretaget läggs upp som ett extra företag med avdelningsredovisning på både balans- och resultatkonton.
  • Konsolideringen utförs enkelt i bearbetning/rutin/koncernkonsolidering för att få sammanställningen.

Ta del av mer information om Briljants Koncernkonsolidering på vår hjälpsida.