Teknikinformation

Briljant Ekonomisystem är utvecklat för Windows, men kan dessutom köras på andra operativsystem via fjärrskrivbord eller utvalda delar via webbgränssnitt. Briljant kan installeras i nätverksmiljö eller på en fristående dator.

Beroende på vilka delar av Briljant som används, ställs olika krav på maskin- och programvara. Detta är en kortfattad beskrivning av de tekniska lösningar som Briljant använder och de krav som ställs för dem.

Enanvändarsystem

Briljant installeras normalt i C:\Program\Briljant, men med möjlighet att välja annan mapp. Personliga inställningar sparas i användarens personliga profil och databaser lagras i en mapp lokalt på datorn.

Systemkrav klient:

Operativsystem: Windows XP/Vista/7/8/10
Hårddisk: ca 100 MB ledigt utrymme
Ytterligare krav: Microsoft .NET Framework 4

Fleranvändarsystem

Briljant installeras i en utdelad mapp på en server i nätverket. De klienter som ska köra Briljant ansluter denna mapp som nätverksenhet. Ingen bearbetning sker på servern. Den används endast för fildelning.

Systemkrav server

Operativsystem: Windows 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Hårddisk: 50 MB för programfiler, dessutom utrymme för databaser beroende på den volym som körs, från 10 MB för ett litet företag till 200 MB eller mer för ett stort företag. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Systemkrav klient

Operativsystem: Windows XP/Vista/7/8/10
Ytterligare krav: Microsoft .NET Framework 4

Webblösning

Den webblösning som finns gör det möjligt att komma åt vissa delar av Briljant från datorer som inte har Briljant installerat, förutsatt att de har en webbläsare och möjlighet att ansluta till den webbserver där man kör Briljant.

Beroende på vilken funktionalitet man eftersträvar ser kraven för webblösningen olika ut. Om man enbart vill använda webblösningen för att komma åt funktioner ur Briljant internt på företaget, från datorer som inte är PC och därför inte kan köra Briljant, eller där man av andra anledningar inte vill installera Briljant.

Systemkrav server

Operativsystem: Windows 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Webbserver: Internet Information Services (IIS) 4.0 eller senare
Ytterligare krav: Microsoft .NET Framework 4 samt svenskt datum och svenskt decimalkomma inställt på servern

Fjärrskrivbord

Briljant är anpassat för att kunna köras i fjärrskrivbordsmiljö. Fjärrskrivbordsmiljön är särskilt lämplig för företag som behöver komma åt Briljant från olika platser som inte är sammankopplade med snabba nätverksförbindelser.

Fjärrskrivbordsfunktionen är inbyggd i Windows Server. Mer information finns hos Microsoft.

Briljant ASP

Om du inte vill installera Briljant i egen miljö kan du köra Briljant via vår molnlösning Briljant ASP. Programmet körs då via våra servrar och du kan använda programmet från valfri dator med internetuppkoppling. Läs mer på asp.briljant.se.