Integritetspolicy

Vi skyddar dina personuppgifter
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebära en del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Det är viktigt för oss på Briljant att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter kan förekomma hos oss
När vi upprättar en affärsförbindelse med dig eller ditt företag samlar vi in företagsnamn, org.nr, VAT-nummer, postadress, telefonnummer, kontaktpersoners för-/och efternamn samt kontaktpersoners mailadresser och eventuella direktnummer. I förekommande fall även ASP-användares kontaktuppgifter.

När du beställer en e-learningkurs samlar vi in ovanstående samt användarens för-/och efternamn samt mailadress.

När du anmäler dig till våra kundträffar eller annat arrangemang samlar vi in ovanstående samt deltagarnas för-/och efternamn samt mailadresser.

När du fyller i något av kontaktformulären på vår hemsida samlar vi in de uppgifter du anger.

Vi samlar även in de kontaktuppgifter som anges i det formulär man i systemet skickar in felrapporter med.

Ändamålet för insamlingen
Ändamålet för insamlingen är att vi ämnar fullfölja vårt åtagande som leverantör. Leverans av produkt och tjänst, förmedla information och instruktioner, ge support samt fakturera för produkt och tjänst. Vårt åtagande som leverantör finns dokumenterat i licensavtalet och/eller ASP avtalet. Vårt åtagande när det gäller försäljning av e-learningkurser och utförande av kundträffar finns att läsa på vår hemsida under kurser samt i de inbjudningsmail som går ut i samband med kundträffarna.

Lagring av personuppgifterna
Dessa personuppgifter finns lagrade i vårt kundregister (Programvara Briljant ekonomisystem), i vårt CRM-program (Microsoft Dynamics 365) samt i förekommande fall i vårt egenutvecklade kundträffsbokningssystem och vår felrapportsdatabas. Denna hemsida använder Google Analytics för att få hjälp att analysera hur besökare använder webbplatsen. Vi hänvisar i det avseendet till Google Analytics egna integritetspolicy.

Justering
När uppgift kommer oss tillhanda om att personuppgifterna förändrats sker justering i våra register. Om du önskar få dina personuppgifter justerade ber vi dig skriftligen eller muntligen kontakta din lokala återförsäljare – klicka här för att komma till kontaktsidan.

Rätten att bli annullerad i våra register
När vår affärsförbindelse av någon anledning upphör annulleras personuppgifterna. Dock föreligger rättslig förpliktelse vilket innebär att vi tillämpar bokföringslagen avseende att spara och förvara räkenskapsuppgifter. Om du önskar få dina personuppgifter annullerade ber vi dig skriftligen och med uppvisande av giltig id-handling kontakta din lokala återförsäljare – klicka här för att komma till kontaktsidan. Vi förbehåller oss dock rätten att ha kvar de uppgifter som krävs för att vi ska fullfölja de rättsliga förpliktelser som åligger oss.

Övrigt
När det gäller allmän information om GDPR kan du vända dig till Datainspektionen, som även är tillsynsmyndighet för denna hantering.

Detta dokument kan komma att uppdateras löpande. Senaste revision: 2018-06-05.