Årsredovisning funktionsbeskrivning

Bokslutsarbetet sker i rutin för bokslut och kan skapas både vid årsbokslut och delårsbokslut. Bokslutsbilagorna skapas med direkt avstämning mot balanskonton och dina bokslutsposter påverkar direkt saldona i huvudboken. Årsredovisningsdokumentationen skapas därefter i rutin för årsredovisning.

Bokslut
Bokslutsrutinen kan användas för både årsbokslut och delårsbokslut. Samtliga balanskonton gås igenom, varvid bokslutsbilagor skapas samtidigt som bokslutsposter kan registreras i ett underfönster. Bokfört saldo enligt redovisningen visas längst ner till höger på bildskärmen. I bokslutsbilden specificeras det bokförda saldot med hjälp av bilagetexter som kan hämtas från standardtexter, från föregående år, från underkonton eller från periodisering.

Registrerade bokslutsposter uppdateras omedelbart i samtliga databaser vid avslut av verifikation. Man kan trots det gå tillbaka och ändra eller ta bort bokslutsverifikationer.

Vid delårsbokslut är bokslutstexter och bokslutsposter temporära och tas bort när bokslutsperioden stängs. Vid årsbokslut kan dock bokslutsperioden stängas och öppnas på nytt, varvid bokslutstexter och bokslutsposter ligger kvar.

Olika uppsättningar med standardtexter för bokslutsbilagor används bland annat för olika kontoplaner. Standardtexter för bokslutsbilagor kan även anpassas.

Årsredovisning
Inställningar styr årsredovisningens innehåll och utseende. Vilka dokument och rapporter, noter och textavsnitt som ska finnas med väljs i dokumentförteckningen. Dokumentförteckningen fungerar också som ett sätt att navigera.Årsredovisningen innehåller fält, varav en del fylls i automatiskt och en del måste fyllas i manuellt. Texterna styrs av dokumentmallar. Dessa kan justeras med den inbyggda textredigeraren. Det går också att spara till rtf-format för vidare redigering i till exempel word. Det går även att lägga till egna textavsnitt och noter om någon mall skulle saknas i programmet.

Årsredovisningen kan sparas som pdf eller som rtf.

När årsredovisningen är klar så bör man avsluta programmet med arkivering. Årsredovisningen sparas då i arkivet som en pdf-fil.

Årsredovisning kan enkelt lämnas in digitalt till Bolagsverket. Detta sker i fyra steg enligt:

  1. Årsredovisningen laddas upp från Briljant årsredovisningsprogram.
  2. Ange ditt personnummer och godkänn Bolagsverkets villkor för att skapa eget utrymme dit årsredovisningen ska laddas upp.
  3. Skriv in personnummer och e-postadress till styrelseledamot eller verkställande direktör som ska bjudas in för att signera fastställelseintyget.
  4. Den som bjudits in får ett mail med en länk där han/hon kan logga in med e-legitimation, skriva under fastställelseintyget och skicka in årsredovisningen.