Automatik

Det finns stora möjligheter att skapa automatiska transaktioner i Briljant. Några av dem är dessa.

Vid registrering av bokföringstrans, leverantörsfakturor m.m.

 • Kontostyrd eller användarstyrd avräkning av beloppet på föregående rad
 • Kontostyrd generering av nya transaktioner
 • Användarstyrd avräkning av beloppet på aktuell rad

Vid registrering av bokföringstrans

 • Konteringshjälp

Vid registrering av bokföring och i vissa fall även leverantörsfakturor

 • Användning av verifikationsmallar
 • Momsavräkning i slutet av verifikationen
 • Sökning och avbokning av kund- och leverantörsbetalningar
 • Senaste momsredovisning
 • Löner och arbetsgivaravgifter från lönekörningar i Briljant
 • Arbetsgivaravgifter från gjorda skattedeklarationer
 • Redovisning av skattedeklarationer
 • Representation
 • Bortbokning av sålda och utrangerade inventarier
 • Försäljning av värdepapper
 • Försäljning med vinstmarginalmoms

Automatisk periodisering
Periodiseringarna baseras på de intäkts- och kostnadsposter, som registrerats med periodangivelser. Intäkter och kostnader fördelas över angivna perioder i relation till antal hela månader eller annars till antal dagar.

Automatiska avskrivningar
Avskrivningarna baseras på bokfört anskaffningsvärde eller avskrivningsgrundande belopp. Det upphör när restvärdet är noll. Avskrivning beräknas med hjälp av angiven avskrivningstid eller med angiven procentsats.

Automatisk interndebitering
Interndebitering mellan avdelningar kan göras till internpris, med pålägg, eller andra varianter.

Vid överföring mellan räkenskapsår
Omföring av utgående balans.

Vill du veta mer?

Fyll i nedanstående formulär och klicka på ”Skicka” så återkommer vi till dig så fort vi kan.

  Din intresseanmälan har nu registrerats