Budgetering

När du budgeterar i Briljant kan du lägga in budgeten i resultatrapporten, i avdelnings- och produktredovisningen. Du kan även lägga in en alternativbudget som bland annat kan användas för att göra prognoser.

Vid registrering av en budgetpost hämtas värden från föregående års budget, utfall eller från andra konton. Värdena kan sedan ändras procentuellt eller med tillägg. Vid varje budgetpost finns plats för kommentarer.

Tid kan också budgeteras på projekt och anställda. I företagets uppföljning kan budgetavvikelse visas och avvikelse mot föregående års värden. Årsbudget kan periodiseras med hjälp av säsongskurvor.

Vill du veta mer?

Fyll i nedanstående formulär och klicka på ”Skicka” så återkommer vi till dig så fort vi kan.

    Din intresseanmälan har nu registrerats