Inventarieredovisning (anläggningsregister)

För att jobba effektivt med inventarieredovisningen läggs samtliga uppgifter om nyanskaffade inventarier in direkt när leverantörsfakturor och bokföringsverifikationer registreras (totalintegrerat).

Automatiska transaktioner med planenliga avskrivningar skapas månatligen och bokförs direkt i huvudboken. Avskrivningen kan beräknas i procent eller efter tid. Den baseras på anskaffningsvärde eller särskilt avskrivningsgrundande belopp och räknas under inventariens livslängd.

Inventarierapporter kan sorteras på bland annat avdelning, produkt eller projekt. En sammanställning över nästa års avskrivningar kan tas fram för att användas vid budgeteringen.
Åldersanalyser per avdelning och totalt kan användas som underlag för kalkylmässiga avskrivningar. ”Min-värde inventarier” ger direkt underlag för bokning av avskrivning över plan i bokslutet. Hjälpfunktion finns för bortbokning av anskaffningsvärden och ackumulerad värdeminskning i samband med försäljning och utrangering av inventarier.

Vill du veta mer?

Fyll i nedanstående formulär och klicka på ”Skicka” så återkommer vi till dig så fort vi kan.

    Din intresseanmälan har nu registrerats