Värdepappersredovisning

Underlätta arbetet med värdepapper i redovisningen genom att hantera alla köp och försäljningar i Briljant. Vid nyanskaffningar bokförs antal och inköpsvärde. Vid försäljning anges vad som sålts, för vilket pris och vilken realisationsvinst eller -förlust som ska redovisas. Systemet tar fram snittvärde och resultat av försäljningen.

Bokföringstransaktioner för kreditering av värdepapperskontot samt debitering och kreditering av resultatkontot skapas automatiskt.

Split, ny- och fondemission hanteras. Ned- och uppskrivningar bokförs på värderegleringskonto.

Följande rapporter kan skrivas ut:

  • Transaktionslista, värdepapper
  • Avyttrade värdepapper (underlag för K4-blanketten)
  • Genomsnittsberäkning (underlag för K4-blanketten)
  • Specifikation av värdepapper, omsättningstillgång (bokslutsunderlag)
  • Specifikation av värdepapper, anläggningstillgång (bokslutsunderlag)

Vill du veta mer?

Fyll i nedanstående formulär och klicka på ”Skicka” så återkommer vi till dig så fort vi kan.

    Din intresseanmälan har nu registrerats