Order

Skapa och lämna offert till dina kunder. Omvandla enkelt accepterade offerter till order. Orderrapporter ger dig många möjligheter till att följa upp utestående orderstock, offerter och offerter som ej blev order. Du kan skriva ut offert- och orderdokument i flera olika varianter, liksom interna arbetsorder. Vi kan hjälpa dig att fritt anpassa din orderregistrering.

Det finns stöd för:

  • Artiklar, paketartiklar och varugrupper
  • Avtalsorder
  • Automatisk orderfakturering
  • Rabattavtal och prislistor
  • Valutahantering och språkfunktioner
  • Lagerrutin med restorderhantering
  • Orderanalyser
  • Projekt som automatiskt skapas vid orderupplägg
  • Samlingsfakturering av order per kund
  • Textregister för att underlätta registrering av återkommande texter

Läs mer