Hyresredovisning funktionsbeskrivning

Briljants hyresredovisning löser behoven för både bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Du kan enkelt avisera dina kunder och samla all information avseende dina fastigheter i programmet. I Briljants redovisning kan du även hantera om dina fastigheter har olika ingående momssatser. Bokföringsunderlag från hyresprogrammet hämtas i Briljants redovisning med en knapptryckning.

Register
Register kan hållas över fastigheter, lägenheter, hyresgäster (medlemmar). I lägenhetsregistret kan även pantbrev dokumenteras.

Debiteringsposter
Utöver hyran kan man lägga upp egna debiteringsposter till exempel för parkering.

Avancerad hyresändring
Det finns ett stort antal olika möjligheter att ändra hyrorna. Exempelvis genom höjning med fast belopp, procent, indexhöjning eller omsättningsbaserad höjning.

En lista över preliminära höjningar och meddelande om hyresändring kan skrivas ut.

Autogiro
Föreningar som har avtal med banken om tjänsten autogiro kan skapa medgivandefiler, aviseringsfiler och återrapporteringsfiler direkt ifrån programmet.

Flexibel avisering
Avisering kan ske med olika periodangivelser, med ett urval av hyresgäster eller enstaka avier.

Följebrev till avier kan bifogas och utskick kan ske via utskrift eller via e-post.  Avisering genererar en reskontra med möjlighet att skicka påminnelser och räntor.

Reparationsfonder
Om föreningen använder sig av reparationsfonder kan register över detta föras.

Analys
Analyser, rapporter och dokumentmallar finns att tillgå. Till exempel reskontraanalys, förteckning över uthyrda och outhyrda lägenheter och lokaler samt kontrakt för lokaler.

Kontrolluppgifter
KU för överlåtelse av bostadsrätt kan skapas.