Koncernredovisning funktionsbeskrivning

I systemet finns en funktion för koncernkonsolidering. De ingående bolagen överförs då till ett särskilt koncernföretag där de sammanställs.  De ingående bolagen kan även särredovisas som olika avdelningar i olika kolumner.

Normalt överförs enbart kontosaldon till koncernföretaget, men även alla transaktioner kan föras över, vilket ger möjlighet till utskrift av koncernhuvudbok samt analys av transaktioner på koncernnivå. Elimineringar kan bokföras och koncernrapporter skapas

Bolagens räkenskapsår kan ha olika startdatum, men måste ha samma slutdatum.

Falska koncerner
Ägarmässigt fristående företag, som vill jämföra sig med varandra, kan sammankopplas i falska koncerner. Koncernkonsolidering kan sedan ske enligt två olika modeller.

Koncernkonsolidering till kalenderår
Syftet är att man ska kunna jämföra bolagen mot varandra trots att de har olika räkenskapsår.

Vid koncernkonsolideringen hämtas kalenderårets månader från berörda räkenskapsår för de ingående bolagen. Månadsvärden kan hämtas från öppna och senast stängda räkenskapsår hos de ingående bolagen. Endast kalenderårets månader tas med, ej föregående år.

Ingående balanser justeras så att de avser kalenderåret.

Bokslutsperioden, verifikationstyp 54 och 55, tas ej med.

Budget och alternativbudget tas med.

Koncernkonsolidering för räkenskapsår
Syftet är att man ska kunna jämföra bolagens senast avslutade räkenskapsår mot varandra trots att de har olika räkenskapsår. De ingående bolagens månader kommer i många fall att ej överensstämma med koncernföretaget.

Vid koncernkonsolideringen hämtas det räkenskapsår från de ingående bolagen, vilket börjar samtidigt med eller närmast före koncernföretaget räkenskapsår. Värden kan hämtas från öppna och senast stängda räkenskapsår hos de ingående bolagen. Endast räkenskapsårets månader tas med, ej föregående år. Förlängda räkenskapsår avkortas till 12 månader.

Bokslutsperioden, verifikationstyp 54 och 55, tas med i period 12.

Budget och alternativbudget tas med.

Avancerad koncernredovisning
Om man vill ha större kontroll över hur de ingående bolagens värden redovisas i koncernföretaget används funktionen Koncernredovisning, avancerat, där man kan specificera hur avdelningar, produkter och konton från de ingående bolagen ska översättas till avdelningar, produkter och konton i koncernföretaget.

Analyser & Rapporter
Alla företag har olika behov av uppföljning därför erbjuder Briljant oändliga möjligheter till egenanpassade analyser. Utöver det så ingår också ett antal standardanalyser och rapporter så som koncernsresultatrapport och koncernbalansrapport.

I koncernresultatrapporten och koncernbalansrapporten redovisas varje bolag som varsitt avdelningsnummer och elimineringar som avdelningsnummer 19. Koncerntotalen redovisas i separat kolumn.

Om koncernen innehåller fler ingående bolag än programmets standardrapporter gör eller om egna önskemål på uppföljning finns så kan egenanpassade rapporter skapas.