Leverantörsfakturahantering

Dina fakturor kommer in i programmet via skanner, e-post eller extern tolkningstjänst. Med AzoraOne skickas leverantörsfakturabilden till en robot som lär sig tolka innehållet i leverantörsfakturan (så kallad self learning automation). Efter kontering kan du skicka ut fakturorna för attest enligt företagets riktlinjer. Betalning kan göras manuellt eller via fil till bank. Avbokning av betalda fakturor gör du enkelt manuellt eller via filer från banken. 

Det finns stöd för:

 • Analys av leverantörens tidigare fakturor
 • Analys av leverantörsreskontra
 • Antalsredovisning
 • Attestrutin
 • Automatisk kontering av t.ex. löneskatt, omvänd moms eller avdragsgill moms på leasing samt egna beräkningar
 • Betalnings- och återrapporteringsfiler via bank- och plusgiro
 • Hantering av inventarier vid registrering av faktura
 • Inköpsstatistik
 • Konteringshjälp för representation
 • Kontering på konto-, avdelnings-, produkt-, projekt- och underkontonivå
 • Periodisering
 • Skanning
 • Valutahantering
 • Vilande moms

Läs mer