Löner funktionsbeskrivning

Med Briljant lön hanterar du enkelt och rationellt personalens löner. Programmet erbjuder standardlönearter för alla typer av lön och frånvaro men du kan också skapa egna lönearter efter behov. Tider från Briljants tidredovisning importeras enkelt till löneregistreringen och efter lönekörningen kan bokföringsunderlag från löneprogrammet hämtas med en knapptryckning till Briljants redovisning.

Register
Register skapas över anställda. Där anges alla förutsättningar för vidare lönehantering. Ett register över fasta lönerader kan också skapas, detta för att underlätta återkommande löneposter.

Lönearter
Det finns ett standardregister med lönearter att tillgå men också att skapa egna lönearter efter behov. I löneartsregistret ligger många av förutsättningarna för hantering av AGI, kontrolluppgifter, skatteberäkning med mera.

Löneregistrering
Fasta lönerader, resor, utlägg och tider från Briljants tidredovisning kan importeras. Även förmåner, reseräkningar och utlägg från annat system kan läsas in.

Lönebesked kan skrivas ut, skickas via e-post eller lämpligen via Kivra.

Filöverföring av löneutbetalning kan ske till samtliga banker.

Semester
Semesterhantering enligt semesterlagen stödjs men anpassningar kan även göras till olika kollektivavtal.

AGI
Arbetsgivardeklaration på individnivå kan enkelt skapas i programmet och skickas via fil till skatteverket.

Analys
Flera analyser finns tillgängliga till exempel semesteranalys, löneartsanalys och transaktionsanalys.

Övriga funktioner
Programmet stödjer även hantering av Bygglösen, CSR, Konjunkturstatistik till SCB,

Lönestatistik till Svenskt Näringsliv, Rapportering till FORA och hantering av fackavgifter.