Briljant fokuserar på att leverera sina tjänster precis som vanligt

I tider av oro och osäkerhet vill vi informera våra kunder om att Briljant levererar full funktionalitet, stabilitet och tillgänglighet i våra tjänster som vanligt. Vi arbetar hårt för att bibehålla det löpande.

Vår supportpersonal finns fördelade på geografiskt skilda orter, vilket ger oss stor tillförsikt att kunna tillhandahålla support i alla lägen och upprätthålla vår servicegrad. Vi använder också distansarbete för att minska risken för att vår personal samtidigt drabbas av sjukdomar.

Utöver detta arbetar Briljant noga med att följa myndigheternas råd och bestämmelser.

Klicka här för att läsa om regeringens beslut om slopat karensavdrag samt ansvar för sjuklönekostnader.