Briljant Hjälp

”Briljant Hjälp” innehåller fullständiga textinstruktioner kring programmets funktioner och registreringsbilder. Klicka här för att komma till våra hjälptexter. Du kan även nå hjälpavsnitten inne i programmet genom att klicka på frågetecknet eller F1.

Instruktionsfilmer:

Aktuellt

Här kan du ta del av aktuella ämnen rörande Briljant.

 • Allmänt om personuppgifter i Briljant Ekonomisystem

  Vi har samlat information och våra instruktioner i ett dokument. Vi beskriver ansvarsfördelning, registerhantering, tekniska fakta, säkerhet mm.

  Klicka här för att komma till dokumentet.

 • Personuppgiftsbiträdesavtal för er som använder molntjänsten Briljant ASP

  Personuppgiftsbiträdesavtalet för Briljant ASP har uppdaterats. Innehållet är samma som tidigare, bortsett från punkt 10 "Ansvarsbegränsning" som har tagits bort och ersatts av punkt 10 "Dataskyddsförordningen (GDPR)".

  Klicka här
   för att ta del av avtalet, som gäller fr.o.m. 2019-01-07.

   

 • Framtidsspaning: Avskaffning av bank- och plusgiro

  De flesta av Sveriges större banker jobbar just nu på en framtida infrastruktur kallad Future Payment Infrastructur (FPI), som handlar om att avskaffa bank- och plusgiro för att istället övergå till att göra konto till kontobetalningar. Tanken är även att möjliggöra realtidsbetalningar.

  Vad innebär detta?
  Framåt kommer en utfasningsprocess att startas av respektive bank, där de flesta kommer inleda arbetet under 2020 eller senare. Inget slutar alltså att fungera under 2019, men bankerna kommer successivt sluta att aktivt sälja dessa tjänster.

  Briljant för en nära dialog med bankerna kring denna utveckling, och kan på så vis följa med och anpassa Briljant utifrån förändringarna som sker.

 • Inlämning av AGI månadsvis

  Från och med deklarationsdatumet 2019-02-12 ska alla företag börja lämna AGI månadsvis.

  Klicka här för att läsa mer på skatteverkets hemsida.

  Vad innebär detta i Briljant?

  I Briljant kommer det under Bearbetning/Rutin finnas två menyer:

  • En meny för momsdeklarationen (Rutin/Skattedeklaration)
  • En meny för AGI (Rutin/Arbetsgivardeklaration på individnivå)

  Ny programversion krävs och den finns tillgänglig från och med vecka 4 (version 1.0.0.9568 eller senare krävs).

  Klicka här för instruktioner kring AGI via redovisningen i Bearbetning.

  Klicka här för instruktioner kring AGI i löneprogrammet. Du finner rutinen via Lön/Övrigt/Arbetsgivardeklaration på individnivå. Löneartsregistret är uppdaterat med fältkodet för AGI.

 • Så hanterar du de nya reglerna för karensavdrag i Briljant

  Från och med 2019-01-01 gäller den nya lagen för sjukfrånvaro – som kan hanteras i Briljant Löner (version 1.0.0.9477 eller senare). Lagen gäller sjukfrånvaro som ägt rum i januari och framåt (alltså inte sjukdagar som uppstod i december 2018).

  Den nya lagen är disposiv, vilket innebär att om du följer ett kollektivavtal måste du kontrollera vad som gäller vid sjukdom i det avtalet. Du bör också se över vissa inställningar i företagsupplägget, eventuellt justera tidartskopplingar samt kopiera in ett antal nya lönearter.

  Klicka här för att läsa instruktionerna om Karensavdrag i "Hjälpen".

Fjärrhjälp

Klicka på någon av dessa länkar när vi ber att få koppla upp oss mot din dator.

Briljant ASP

Vår molnlösning Briljant ASP ger dig möjligheten att använda Briljant Ekonomisystem var du än befinner dig. Luta dig tillbaka och låt Briljant ta hand om servrar, programinstallationer, uppdateringar och underhåll av ekonomisystemet.

Briljants filarkiv

Används endast på uppmaning av och i samråd med din återförsäljare/support i speciella ärenden.