Tillfällig förstärkning av sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Från och med 1 januari 2021 är arbetsgivaravgifterna för 19–23 åringar 19,73%. Den lägre avgiften gäller ersättningar upp till max 25 000 kr per månad och person. På ersättning över 25 000 kr betalar du avgifter med 31,42%. Reglerna är tillfälliga och gäller till och med 31 mars 2023.

Riksdagen har även i år (2022) beslutat om en tillfällig extra nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23 åringarna under sommaren. På ersättning upp till max 25 000 kr som betalas ut under juni, juli och augusti är arbetsgivaravgifterna 10,21% istället för 19,73%. Briljant är redan anpassat till detta.

Läs mer här.