Utskrifter i Briljant ASP

Vid utskrift från Briljant ASP kan dokumentet skickas från Briljant till din skrivare på två sätt, antingen via EasyPrint eller ScrewDrivers. EasyPrint är inbyggt i Windows och fungerar utan några ytterligare program eller inställningar. Dock har det visat sig att EasyPrint i vissa lägen kan vara långsamt och även medföra fördröjningar i programmet när kommunikationen sker med skrivaren.

Vi rekommenderar därför att du installerar ScrewDrivers Client. Detta kommer att snabba upp dina utskrifter och även minska onödig belastning på våra servrar. Vi överväger att på sikt stänga av EasyPrint.

Instruktioner och installationspaket finns på asp.briljant.se.

Ovanstående gäller enbart Windows-användare. Utskifter från Mac påverkas inte.

Är du i behov av mer ingående information om de olika skrivarna? Klicka dig vidare till vår guide!