Projektredovisning funktionsbeskrivning

Genom att koppla på projektredovisning kan du knyta varje affärshändelse till ett projekt. Det ger dig näst intill oändliga möjligheter till anpassning och verksamhetsstyrning. Projekt kan löpa över flera år eller begränsas till kortare tidsperioder. Projektredovisning går att använda både med och utan tidredovisning.

Projektredovisningen kan kopplas till valfritt intervall av affärsredovisningens konton. Kostnader för till exempel utlägg, material och underleverantörer hämtas från bokföringen eller från leverantörsfakturor, med eller utan påslag. Har även Briljants tidredovisning kopplats på kan personalkostnad hämtas in från tidkort. Det finns även möjlighet att hantera maskinkostnader.

För uppföljning finns en mängd standardrapporter och analyser så som resultat per projekt och efterkalkyler. Dessutom finns stora möjligheter att skapa anpassade analyser.

Projektregister
Projekten läggs upp under Registervård / projekt. Som alternativ kan projekten läggas upp under Rutin / Order. Det sistnämnda används främst av företag som vill kunna skriva ut offerter, arbetsorder och följesedlar med mera.

Projektfakturering
Som användare kan du styra vilken information som visas i registreringsbilden, i fakturaspecifikationen och på fakturautskriften.

Man kan fakturera projekten manuellt alternativt läsa in upparbetade kostnader från projekt till fakturaspecifikationen. Möjlighet finns till fakturering av a-conto och fastprisuppdrag.

I vissa branscher finns behov av att koppla ihop order med projekt. När ordersystemet används för att lägga upp projekt kan hela ordern eller vissa orderrader hämtas till fakturan.

Om det finns behov av en bredare uppföljning kan Briljants tidredovisning användas tillsammans med projektredovisningen varpå upparbetade tider med mera hämtas in till fakturaspecifikationen.

Vid registrering sparas fakturorna preliminärt utan att uppdatera kundreskontran och bokföringen. Definitiv uppdatering sker när programmet avslutas med registeruppdatering och grundbok skapas. Du kan själv välja vilka fakturor som registeruppdateras vid varje tillfälle.

Man kan bläddra bland alla tidigare registrerade fakturor. Så länge fakturan ligger kvar i registret kan man plocka fram den på bildskärmen, skriva ut, kopiera eller kreditera den.

Analyser & Rapporter
Alla företag har olika behov av uppföljning därför erbjuder Briljant oändliga möjligheter till egenanpassade analyser. Exempel på detta kan vara analyser för projektöversikt, resultat per projekt, debiteringsunderlag och efterkalkyler. Utöver det så ingår också ett stort antal standardanalyser och rapporter.