Teknikinformation

Här hittar du information om systemkrav samt tips rörande Briljant Ekonomisystem. Detta är en kortfattad beskrivning av de tekniska lösningar som Briljant använder och de krav som ställs för dem.

Systemet är utvecklat för Windows, men kan dessutom köras på andra operativsystem via fjärrskrivbord eller utvalda delar via webbgränssnitt. Briljant kan installeras i nätverksmiljö eller på en fristående dator. Beroende på vilka delar av Briljant som används, ställs olika krav på maskin- och programvara.

Enanvändarsystem
Briljant installeras normalt i C:\Program\Briljant, men med möjlighet att välja annan mapp. Personliga inställningar sparas i användarens personliga profil och databaser lagras i en mapp lokalt på datorn.

Systemkrav klient
Operativsystem: Windows 7/8/10/11
Hårddisk: ca 150 MB ledigt utrymme
Ytterligare krav: Microsoft .NET Framework 4.7.2

Fleranvändarsystem
Briljant installeras i en utdelad mapp på en server i nätverket. De klienter som ska köra Briljant ansluter denna mapp som nätverksenhet eller direkt via UNC-sökväg. Ingen bearbetning sker på servern. Den används endast för fildelning.

Systemkrav server
Operativsystem: Windows 2008 R2 SP1/2012/2012 R2/2016/2019/2022
Hårddisk: Hårddisk: 50 MB för programfiler samt utrymme för databaser och övriga filer beroende på den volym som körs. Behovet kan variera från 10 MB för ett litet företag till 200-2000 MB för större företag. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Systemkrav klient
Operativsystem: Windows 7/8/10/11
Hårddisk: ca 150 MB ledigt utrymme
Ytterligare krav: Microsoft .NET Framework 4.7.2

Webblösning
Den webblösning som finns gör det möjligt att komma åt vissa delar av Briljant från datorer som inte har Briljant installerat. Webblösningen installeras på en webbserver med hjälp av ett separat installationspaket.

Beroende på vilken funktionalitet man eftersträvar ser kraven för webblösningen olika ut.

Systemkrav server
Operativsystem: Windows 2008 R2 SP1/2012/2012 R2/2016/2019/2022
Webbserver: Internet Information Services (IIS) 7.0 eller senare
Ytterligare krav: Microsoft .NET Framework 4.7.2 samt svenskt datum och svenskt decimalkomma inställt på servern

Fjärrskrivbord
Briljant är anpassat för att kunna köras i fjärrskrivbordsmiljö. Fjärrskrivbordsmiljön är särskilt lämplig för företag som behöver komma åt Briljant från olika platser som inte är sammankopplade med snabba nätverksförbindelser.

Fjärrskrivbordsfunktionen är inbyggd i Windows Server. Mer information finns hos Microsoft.

Systemkrav server
Operativsystem: Windows 2008 R2 SP1/2012/2012 R2/2016/2019/2022
Processor och minne: Antalet användare som kan arbeta på en fjärrskrivbordsserver samtidigt begränsas främst av antalet tillgängliga processorkärnor och mängden RAM. Grovt räknat bör man se till att ha minst en processorkärna per 10 samtidiga användare och minst 500 MB RAM per samtidig användare (utöver minimikravet för operativsystemet).
Ytterligare krav: Microsoft .NET Framework 4.7.2

Briljant ASP
Om du inte vill installera Briljant i egen miljö kan du köra Briljant via vår molnlösning Briljant ASP. Programmet körs då via våra servrar och du kan använda programmet från valfri dator med internetuppkoppling. Läs mer på asp.briljant.se.