Bokföring

I Briljant kan du snabbt och rationellt hantera din bokföring. Underlag kan hämtas från skanner eller e-post och kopplas till verifikationen. Automatisk tolkning av underlag så som till exempel kvitton kan ske via AzoraOne. Vi har många snabbfunktioner för att underlätta ditt arbete. Du kan hämta in kontering för bland annat moms, skatter och lön. Programmet kan också hjälpa dig med automatisk avstämning av bankkontot.

Det finns stöd för:

 • Automatisk överföring av ingående balans
 • Automatisk kontering av t.ex. löneskatt, omvänd moms eller avdragsgill moms på leasing samt egna beräkningar
 • Budgetering
 • Inventarieregister
 • Inhämtning av löner, hyror, skatt och moms
 • Inhämtning av kund- och leverantörsbetalningar från Bankgiro eller Plusgiro
 • Kontosaldo fortlöpande
 • Kontoanalys
 • Kassarapport
 • Kontering på konto-, avdelnings-, produkt-, projekt- och underkontonivå
 • Konteringshjälp för representation, inventariebortbokning, värdepappersförsäljning, vinstmarginalmoms och ROT/RUT
 • Miniräknare med slagremsa som sparas med verifikationen
 • Periodisering
 • Preliminär kontoanalys
 • Rättelserutin med hänvisning till ursprungsverifikation
 • Skattedeklaration
 • Transaktionsanalys
 • Resultat- och balansanalys
 • Textförkortning för snabbare inmatning av återkommande texter
 • Värdepappersrutin
 • Valutahantering
 • Verifikationsmallar

Läs mer