Årsredovisning

Bokslutsrutinen i Briljant kan användas både vid årsbokslut och delårsbokslut. Du skapar enkelt bokslutsbilagor med direkt avstämning mot balanskonto. Dina bokslutsposter påverkar direkt saldona i huvudboken. Kompletta årsredovisningshandlingar kan sedan skapas med ett minimum av arbetsinsats.

Bokslut

 • Arbetsnoteringar
 • Beräkning av skatteskuld
 • Egna beräkningar i bilagor
 • Hämtning av periodiseringar till bilaga
 • Kontospecifikation i bilaga
 • Kopiering av texter från föregående bokslut
 • Standardtexter för bokslutsbilagor

Årsredovisning

 • Automatisk hämtning av uppgifter från redovisningen
 • Digital inlämning till Bolagsverket
 • Egna noter
 • Export till ordbehandlingsprogram och PDF
 • Manuella redigeringar
 • Standardmallar för K1, K2 och K3.

Läs mer