Hyresredovisning

Briljants hyresredovisning löser behoven för både bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Du kan enkelt avisera dina kunder och samla all information avseende dina fastigheter i programmet. I Briljants redovisning kan du även hantera om dina fastigheter har olika ingående momssatser. Bokföringsunderlag från hyresprogrammet hämtas i Briljants redovisning med en knapptryckning.

Det finns stöd för:

 • Avancerad hyresändring
 • Autogiro
 • Debiteringsposter så som garage, parkeringsplatser, förråd mm
 • Flexibel avisering
 • Följebrev till avier
 • Förteckning över uthyrda och outhyrda lägenheter och lokaler
 • Kontrolluppgifter
 • Kontrakt för lokaler
 • Pantbrev
 • Register över fastigheter, lägenheter, hyresgäster och medlemmar
 • Reparationsfonder
 • Reskontra med möjlighet att skicka påminnelser och räntor
 • Tillfälliga och tidsbegränsade avgifter
 • Återrapporteringsfiler från bank
 • Överlåtelser

Läs mer