Analysfunktioner

I Briljant får du tillgång till ett stort antal standardrapporter för affärsredovisning, försäljningsstatistik, avdelning, produkt och projekt. Briljants rapportgenerator är mycket flexibel vilket ger möjligheter att skapa anpassade rapporter för din verksamhet. Vill du presentera rapporter grafiskt exporterar du enkelt till diagram i Excel.

Det finns stöd för:

  • Anpassade analyser med drill down
  • Behörighetsstyrning på analyser
  • Export av rapporter till Excel
  • Ledarrapporter
  • Likviditetsprognos
  • Lättillgänglig analysportal på webben
  • Nyckeltalsanalyser
  • Partnering

Briljant kan skapa drill down analyser med olika ingångsnivåer beroende på behov och roll. T.ex. Anställd, debiteringsgrad, projekt, tidart eller projektledare, kund, projekt, konto, bild.

Har ni andra rapportönskemål så kan vi lösa dem också.

Läs mer