Tidredovisning

Med Briljants tidredovisning håller du reda på personalens tider utlägg, material, kostnader, resekostnader, frånvaro- och övertid. Tiden kan registreras via dator, surfplatta eller mobil. Detta är sedan underlag för fakturering, projektuppföljning, tidsstatistik och kan även importeras till Briljant Lön.

Det finns stöd för:

 • Attest av registrerade tider
 • Anpassningsbar uppställning av tider och material på fakturan
 • Anpassade debiteringsunderlag och efterkalkyler
 • Debitering av övertid
 • Dagboksanteckningar
 • Delfakturering
 • Fakturering enlig fast pris eller löpande räkning
 • Hantering av övertid och frånvaro
 • Interndebitering
 • Kontroll av normaltid
 • Koppling till Briljant lön
 • Ombokning mellan projekt
 • Personlig tidregistrering och uppföljning
 • Prissättning på tidart, anställd, avtal, kund eller projekt
 • Registrering av resor och utlägg
 • Transaktionsanalys
 • Tidrapportering via webb, surfplatta och mobil
 • Upp/nedskrivning av tid

Läs mer