Koncernredovisning

Lägg upp din koncern i Briljant. Ange vilka företag som ska ingå i koncernen, vare sig det är en faktisk koncern eller en annan konstellation. Du utför konsolideringen med en knapptryckning och sedan bokför du elimineringar och analyserar resultatet.

 Det finns stöd för:

  • Benchmarking
  • Jämförelse av konto, avdelning och produkt i de ingående bolagen
  • Konsolidering på kalenderår eller räkenskapsår
  • Konsolidering på saldoposter eller transaktionsnivå

Läs mer