Du har väl koll på GDPR – den nya dataskyddsförordningen?

I nära 20 år har personuppgiftslagen, PUL, styrt hur och vem som får hantera personuppgifter, men från och med den 25 maj 2018 är det GDPR – General data protection regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person.

Det är alltid det enskilda företaget som är personuppgiftsansvarig, det ansvaret kan aldrig överlåtas. Briljant är så kallat personuppgiftsbiträde, men endast åt de företag som använder sig av vår ASP-tjänst. Vi rekommenderar alla företagare att läsa på om GDPR för att ta reda på vad man som personuppgiftsansvarig måste förhålla sig till när de nya reglerna träder i kraft i maj. Briljant kommer inte utbilda användarna i GDPR utan kommer endast bistå med instruktioner kring hur användarna själva hanterar register i programmet, beskriva ansvarsfördelningen samt de tekniska förutsättningarna och säkerheten som finns på vår ASP.

Personuppgifter i Briljant Ekonomisystem
Vi har samlat information och våra instruktioner i ett dokument.

Klicka här för att komma till dokumentet.

Personuppgiftsbiträdesavtal för er som använder molntjänsten Briljant ASP
Villkoren för Briljant ASP har uppdateras i samband med att Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla. Detta innebär att ett personuppgiftsbiträdesavtal började gälla från 25 maj 2018.

Klicka här för att ta del av avtalet.