Outsourcing av ekonomiprocesser

– Accountor arbetar med flera redovisningssystem, eftersom vi måste anpassa oss till kunderna, säger Maria Dietmann. När jag jämför ser jag att Briljant är väldigt bra anpassat för redovisningsbyråns sätt att arbeta. Det är smidigt och tidsbesparande.

Vi har valt att arbeta i Briljants ASP-lösning så vi kan släppa in kunderna i processen och arbeta mot samma databas.
Läs mer


Turné med Erfa-träffar

Årets Erfa-träffar har genomförts på åtta platser runt om i landet. Mer än 300 Briljant-användare lyssnade på när Anders Waern presenterade nyheter och hur man på mest effektiva sätt arbetar i Briljant.

Auktoriserade redovisningskonsulter kan tillgodoräkna sig Erfa-träffen som kompetensutveckling. Den som behöver intyg kan höra av sig till sin återförsäljare.Specialanpassning för tekniska konsulter

Briljant är ett heltäckande ekonomisystem för tekniska konsulter med många speciellt anpassade funktioner. Flexibel prissättning beroende på person och automatisk interndebitering mellan avdelningar är bara några av finesserna.
Läs mer


Bra funktioner i systemet

Webbattesten underlättar arbetet Attesthantering av leverantörsfakturor kan underlättas mycket genom att använda Briljants webbattest. Den är helt integrerad i bokföringen och man har alltid full kontroll över var fakturan befinner sig. Den kan användas både i mobiltelefon, på surfplatta och i dator.
Läs mer


Komponentavskrivning i K3
Med de nya K3-reglerna ska varje komponent skrivas av för sig om livslängden för komponenterna är olika
Läs mer om Briljants inventarierutin


Nya regler kring representation Briljant har utvecklat en suverän rutin för beräkning av avdrag för representation.
Läs mer

Fjärrhjälp

Briljant Ekonomisystem

Är ett svenskt, heltäckande ekonomisystem med full integration i Windowsmiljö eller via internet i vår ASP-lösning. Ett kraftfullt verktyg anpassat till branscher där höga krav ställs på redovisning. Mer än 60 000 företag använder idag Briljant.

Demo

Nu kan du få ett smakprov på några av funktionerna i Briljant.
Visa demo


Vår senaste kundtidning

Nyslipat

Ladda ner tidningen
Tidigare nummer


Briljant Support
söker personal

Gillar du Briljant Ekonomisystem och är service minded? Då kanske du är intresserad av att arbeta hos oss på Briljant Ekonomisystem Support AB.
Läs mer

Briljant Support söker personal

Gillar du Briljant Ekonomisystem och är service minded? Då kanske du är intresserad av att arbeta hos oss på Briljant Ekonomisystem Support AB. Vi arbetar med program- och tekniksupport till våra kunder. Vi utför även en del andra arbetsuppgifter såsom underhåll av hjälpsystem osv. För den som vill finns även möjlighet till konsultuppdrag i form av programanpassningar och utbildning. Det är bra om du har arbetat i Briljantprogrammet tidigare och redovisningskunskaper är ett plus.

Skicka gärna din intresseanmälan och ditt CV till anna.fagerstrom@briljant.se

Stäng fönstret

Outsourcing av ekonomiprocesser

Accountor AB är redovisningsföretaget som specialiserat sig på outsourcing av ekonomifunktioner. De har kontor på fyra orter i Sverige med totalt 90 medarbetare. Maria Dietmann är ansvarig för kontoret i Karlskoga.

– I organisationen har vi två inriktningar, berättar Maria. Den ena är löner den andra redovisning. Vi har valt att göra den uppdelningen för att våra kunder ska känna sig trygga i att vi är experter som kan hanteringen perfekt. Totalt i Sverige har vi omkring 500 kunder allt från enmansföretag till stora organisationer och koncerner.

– Vi arbetar med flera olika redovisningssystem, eftersom vi måste anpassa oss till vad kunderna önskar. När jag jämför ser jag att Briljant är väldigt bra anpassat för redovisningsbyråns sätt att arbeta, fortsätter Maria. Det är smidigt och tidsbesparande. Varje verifikation behandlas bara en gång. Man slipper göra ombokningar, tanka ner eller flytta redovisningen när det är dags för till exempel skattedeklaration eller periodiseringar. Systemet har stor funktionalitet och är heltäckande. Större system kan vara mer komplexa men de är å andra sidan mer tungjobbade.

Accountor har valt att arbeta i Briljants ASP-lösning. Det innebär att de kan släppa in kunderna i processen och arbeta mot samma databas.

– En del kunder vill sköta fakturering eller lagerhantering själva. Då ger vi dem access till de funktionerna. Eftersom systemet är lättförståeligt fungerar det bra.

– Vi har haft stor hjälp av Sverker Dolk och Solvår Berglund, som är våra återförsäljare. De kan systemet utan och innan och hjälper gärna till när vi vill göra anpassningar för någon kund eller diskutera möjligheterna till någon teknisk utveckling. När vi själva inte haft tid att introducera nya medarbetare i systemet hjälper de även till med det.

Ny stor kund

I dagarna har Accountor tillkännagivit att Socialdemokraterna har valt dem till samarbetspartner.

– Det är Stockholmskontoret som ska arbeta med Socialdemokraterna, berättar Maria. Inom S finns det ett flertal organisationer som ingår i vårt uppdrag. Vi valde att sköta arbetet i Briljant för att systemet passade Socialdemokraternas krav, bland annat behörighetsstrukturen.

Vi önskar lycka till med både S och alla övriga kunder.

Stäng fönstret

Webbattesten underlättar arbetet

Attesthantering av leverantörsfakturor kan underlättas mycket genom att använda Briljants webbattest. Efter att behörighet och attestordning bestämts konteras leverantörsfakturan och skickas iväg. Attestanden kan välja att lägga in kommentarer, göra betalspärrar och även vidarebefordra fakturan utan att attestera. Hen kan också se tidigare attesterade fakturor och kontoanalys.

Webbattesten är helt integrerad i bokföringen och man har alltid full kontroll över var fakturan befinner sig. Den kan användas både i smartphone och på surfplatta. Praktiskt för de som har kontor på olika platser eller reser mycket.

Några redovisningsbyråer har börjat använda webbattesten för att underlätta för sina kunder. Kunderna låter sina leverantörsfakturorna gå direkt till byrån i stället för till en skanningscentral. De slipper se fakturan i pappersformat men har ändå full kontroll. Att lösningen är billigare än många andra alternativ är en extra finess.

Stäng fönstret

Nya regler kring representation

Skatteverket har infört nya regler för representationsavdrag. Olika momssatser för catering, mat och sprit har gjort hanteringen lite besvärlig. Nu införs också schablonberäkningar med olika kostnadsnivåer. Regelverket är omfattande och kan kännas komplicerat för den som ska bokföra.

Vi har utvecklat en suverän rutin i Briljant för beräkning av avdragen för representation. Du fyller i uppgifterna från kvittot och får det automatiskt konterat. Allt för att det ska vara korrekt enligt reglerna och så enkelt som möjligt för dig som bokför.

Stäng fönstret

Bättre överblick med komponentavskrivning i K3

Många inventarier i ett företag består av olika komponenter. Ett hus består bland annat av stomme, fasad och tak. En entreprenadmaskin har kylaggregat och däck. Med de nya K3-reglerna ska varje komponent skrivas av för sig om livslängden för komponenterna är olika.

I Briljants inventarierutin får varje komponent ett nummer, avskrivningstid noteras och koppling sker till den huvudinventarie den tillhör. I registervården får man en bra överblick över inventarien och vad den är bokförd till.

För den som ska lägga över sin inventarieredovisning till komponentavskrivning har vi program som tar gamla transaktioner och bokar över alla transaktioner. Prata med din återförsäljare om fler detaljer.

Stäng fönstret

Att göra inför 2015

Här finner du tre instruktioner. En för programuppdatering och diverse årsskiftersutiner (inkl kontrolluppgifter), en för total sjuklönekostnad på arbetsgivardeklarationen och en för importmoms på momsdeklarationen.

• Programuppdatering och årsslut 2014-2015

• Total sjuklönekostnad på arbetsgivardeklarationen

• Nya momsregler för importmoms


Stäng fönstret