Bra funktioner i systemet

• Systemet är uppbyggt på att allt arbete ska kunna ske på tangentbordet utan att använda musen. De mest använda funktionerna finns det snabbval för, vilket gör att arbetet går snabbare. Ergonomiskt är det en stor fördel att slippa arbeta med musen.

Underlätta faktureringen Briljant har utvecklat flera funktioner för att göra faktureringen så effektiv som möjligt. Du kan bland annat koppla bilagor till fakturan och skicka den med e-post. Har du mailadresser till dina kunder i kundregistret kan du maila fakturorna till de kunder som så vill. Övriga skrivs ut som vanligt. Bilagor skickas med automatiskt.

Webbattesten underlättar arbetet Attesthantering av leverantörsfakturor kan underlättas mycket genom att använda Briljants webbattest. Den är helt integrerad i bokföringen och man har alltid full kontroll över var fakturan befinner sig. Den kan användas både i mobiltelefon, på surfplatta och i dator.
Läs mer


Specialanpassning för redovisningsbyråer

Briljant är ett heltäckande ekonomisystem för redovisningsbyråer med många speciellt anpassade funktioner. Allt från löpande redovisning, leverantörsbetalningar till bokslut och årsredovisning är helt integrerat i systemet. Värdepappersredovisning, kontrolluppgifter och momshantering är några av våra praktiska funktioner.

Din kund kan fakturera i systemet. Resultatet av det totala
arbetet ser ni direkt på skärmen.
Läs merMånga av kunderna hos Briljant har varit med sedan starten för 20 år sedan. I senaste numret av kundtidningen Nyslipat kan du läsa om några av dem.

Hedengrens bokhandel i Stockholm med Sveriges förmodligen bredaste boksortiment. Andersson & Rask i Hofors har automatiserat administrationen. Redovisningsbyrån STOR i Stockholm tycker att utvecklarna sätter användarna i centrum. Svenska Rygginstitutet i Sundsvall uppskattar den proffsiga supporten. Frubo i Linköping vidareutvecklar sina IT-tjänster.


Arbetsgivaravgifter

Beroende på Skatteverkets förändringar av arbetsgivaravgifterna, fr.o.m. redovisningsperioden aug 2015, så krävs en ny programuppdatering av Briljant.
Läs mer


Briljant Ekonomisystem

Är ett svenskt, heltäckande ekonomisystem med full integration i Windowsmiljö eller via internet i vår ASP-lösning. Ett kraftfullt verktyg anpassat till branscher där höga krav ställs på redovisning. Mer än 60 000 företag använder idag Briljant.

Utbildning

Gå en kurs och lär dig mer om Briljant och hur man jobbar effektivt. Nya datum för webbinarier.
Läs mer

Vår senaste kundtidning

• Lyckade kundträffar
• Förbättrad bokslutsrutin
• Aut. avstämning av bankkonto
• Kundreportage
Ladda ner tidningen
Tidigare nummer

Demo

Nu kan du få ett smakprov på några av funktionerna i Briljant.
Visa demo

Briljant Support
söker personal

Gillar du Briljant Ekonomisystem och är service minded? Då kanske du är intresserad av att arbeta hos oss på Briljant Ekonomisystem Support AB. Läs mer

Briljant Support söker personal

Gillar du Briljant Ekonomisystem och är service minded? Har du arbetat i flera av systemets olika delar? Har du redovisningskunskaper och/eller teknikintresse? Då kanske du är intresserad av att arbeta hos oss på Briljant Ekonomisystem Support AB. Vi arbetar med program- och tekniksupport till våra kunder. Vi utför även andra arbetsuppgifter såsom underhåll av hjälpsystemet, konsultuppdrag och utbildning. Du måste ha arbetat med Briljantprogrammet under en tid och redovisningskunskaper är ett plus.

Skicka gärna din intresseanmälan och ditt CV till anna.fagerstrom@briljant.se

Stäng fönstret

”Det viktiga var att hitta en leverantör som förstår vad i håller på med”

– Vi jobbar under konstant tidspress och det är nödvändigt att ha extremt bra ordning i projekten, säger Magnus Parkler, VD på AQ Arkitekter och ny kund hos Briljant.

På våra kontor i Eskilstuna, Stockholm och Visby är vi totalt 40 anställda som arbetar med bland annat bostäder, lokaler och skolor. Varje medarbetare har ett stort antal parallella projekt på gång och vi har höga krav på att redovisa nedlagda timmar och vad de använts till.

– När vi insåg att vi behövde ett nytt ekonomisystem började vi med att göra en kravspecifikation. Vi ville ha ett webbaserat, integrerat system. Det var centralt att det skulle vara enkelt för medarbetarna att föra tid och dagbok i de olika projekten. Systemet skulle gå att växa i utan ökade administrationskostnader och det skulle vara rimligt framtidssäkert. Därefter inventerade vi marknaden och först när vi bestämt oss för Briljant tog vi referenser för att stämma av att det blev rätt. Det var enkelheten som var det avgörande.

Webbtidkorten är grunden

– Nu har vi kommit igång med tidrapportering och redovisning och räknar med att innan året är slut ska hela implementeringen vara klar. All personal använder webbtidkort för att föra in tid, dagböcker och resekostnader. Strukturen bidrar till att det är lätt att hitta och få en bra översikt. Det är också tacksamt för medarbetarna som nu behöver lägga mindre tid på rapportering men ändå får bättre överblick.

– Hittills är vi mycket nöjda. Vi har kortat tiderna för ekonomihanteringen rejält. Det är enkelt att få ut tidrapporter och fakturaunderlag. Dessutom går faktureringen snabbt. Vår omsättning är 41 miljoner och hela ekonomin sköts av 1½ tjänst.

– Eftersom vi själva inte haft tid att sköta implementeringen har de varit skönt att lägga över ansvaret för att allt ska fungera på Anders Waern och Per Holmqvist på Briljant.

Läs mer om AQ på www.aq-arkitekter.se

Stäng fönstret

Webbattesten underlättar arbetet

Attesthantering av leverantörsfakturor kan underlättas mycket genom att använda Briljants webbattest. Efter att behörighet och attestordning bestämts konteras leverantörsfakturan och skickas iväg. Attestanden kan välja att lägga in kommentarer, göra betalspärrar och även vidarebefordra fakturan utan att attestera. Hen kan också se tidigare attesterade fakturor och kontoanalys.

Webbattesten är helt integrerad i bokföringen och man har alltid full kontroll över var fakturan befinner sig. Den kan användas både i smartphone och på surfplatta. Praktiskt för de som har kontor på olika platser eller reser mycket.

Några redovisningsbyråer har börjat använda webbattesten för att underlätta för sina kunder. Kunderna låter sina leverantörsfakturorna gå direkt till byrån i stället för till en skanningscentral. De slipper se fakturan i pappersformat men har ändå full kontroll. Att lösningen är billigare än många andra alternativ är en extra finess.

Stäng fönstret

Nya regler kring representation

Skatteverket har infört nya regler för representationsavdrag. Olika momssatser för catering, mat och sprit har gjort hanteringen lite besvärlig. Nu införs också schablonberäkningar med olika kostnadsnivåer. Regelverket är omfattande och kan kännas komplicerat för den som ska bokföra.

Vi har utvecklat en suverän rutin i Briljant för beräkning av avdragen för representation. Du fyller i uppgifterna från kvittot och får det automatiskt konterat. Allt för att det ska vara korrekt enligt reglerna och så enkelt som möjligt för dig som bokför.

Stäng fönstret

Bättre överblick med komponentavskrivning i K3

Många inventarier i ett företag består av olika komponenter. Ett hus består bland annat av stomme, fasad och tak. En entreprenadmaskin har kylaggregat och däck. Med de nya K3-reglerna ska varje komponent skrivas av för sig om livslängden för komponenterna är olika.

I Briljants inventarierutin får varje komponent ett nummer, avskrivningstid noteras och koppling sker till den huvudinventarie den tillhör. I registervården får man en bra överblick över inventarien och vad den är bokförd till.

För den som ska lägga över sin inventarieredovisning till komponentavskrivning har vi program som tar gamla transaktioner och bokar över alla transaktioner. Prata med din återförsäljare om fler detaljer.

Stäng fönstret

Specialister på industrirengöring

Corvara är ett rikstäckande företag med två ben att stå på, industriservice och skadeservice. För den tunga industrin inom bland annat massa- och pappersindustrin, kraftbolag och energiverk gör de rent i processerna med bland annat höga tryck. Inom skadeservice är uppdragen att förebygga skador av till exempel brand, fukt och asbest och att sanera och återställa efter inträffade skador. Kunderna finns framförallt bland försäkringsbolag, fastighetsbolag och byggnadsindustrin. Jessica Ahlin är ekonomichef på Corvara.

– Vi har 600 fast anställda från Löddeköpinge i söder till Kiruna i norr. Vårt säte är i Norrköping, men vi har egentligen inte något huvudkontor, berättar Jessica. För ett par år sedan köpte de nuvarande ägarna loss företaget från en större koncern, så nu är vi helt svenskägda. Vår omsättning var 660 miljoner år 2013, och med det tror jag vi är ett av de större företagen som arbetar med Briljant.

Corvara använder hela affärssystemet i Briljant med orderrutin, redovisning, anläggningsregister och löner. Man har valt att arbeta med Briljants internettjänst ASP för att vara oberoende av var de som ska arbeta i systemet befinner sig. Mellan 70 och 100 arbetsledare och tjänstemän registrerar sina projekt i tidkort. För de kollektivanställda är det administratörer som registrerar.

– Det är en stor fördel att allt är integrerat, fortsätter Jessica. På så sätt spar vi tid och säkerheten blir större när varje uppgift enbart ska registreras in i systemet en gång. Jag har tidigare erfarenhet från andra större system men tycker att Briljant är smidigare att arbeta med. Man är inte så beroende av att få hjälp när man vill komplettera med något utan kan själv bygga rapporter, lägga upp internprojekt eller göra andra förändringar.

– Corvara växer ständigt, oftast genom att vi förvärvar andra företag men även med organisk tillväxt. Som mest har vi haft 4-5 bolag i koncernen. Det blir en stor mängd projekt som ska hanteras i Briljant och ibland kan därför svarstiderna bli lite långa.

– Systemet har hög driftsäkerhet tycker jag, men om det är något som krånglar eller som jag behöver ha hjälp med är det lätt att kontakta antingen Laila Johansson, som är återförsäljare, eller Anders Waern, som arbetar med utbildning på Briljant. Till dem kan jag också framföra önskemål om utveckling som jag skulle önska för att det ska fungera ännu bättre.

PS.

Undrar ni över namnet Corvara? Det är en skidort i Italien, där ägarna befann sig när de drog upp riktlinjer för förtaget.


Stäng fönstret